Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky na internetovém obchodě www. svicky–kusyn. cz platné od 1.10.2010.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávky sortimentu hřbitovních a dekorativních svící, náhrobních skel, lampových olejů a dalšího zboží a služeb v internetovém  obchodě Oto Kusýn, na adrese: Školní 12, 748 01 Hlučín, na území České republiky, pokud není písemně dohodnuto jinak.


2. Objednávka

Každý zákazník, fyzická nebo právnická osoba, může objednávat zboží z naší nabídky:

www. svicky–kusyn. cz objednávkou v internetovém obchodě , e-mailem, faxem, písemně . K objednání zákazník vybere sortiment zboží, řádně vyplní internetový objednávkový formulář a objednávku nám odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena a vybrán způsob platby za zboží . Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či e-mailového potvrzení ze strany prodávajícího. K tomuto potvrzení využije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží. Objednávky zboží, které jsou učiněné prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou zásadně závazné a internetové ceny za zboží z nabídky www. svicky-Kusyn.cz jsou platné v momentě uskutečnění objednávky . Po odeslání je objednávka zákazníkovi potvrzena pomocí zprávy zaslané na jeho elektronickou adresu. Smluvní nebo obchodní podmínky kupujícího jsou neúčinné, pokud nejsou prodávajícím písemně a jmenovitě akceptovány. Přijetím a potvrzením objednávky je prodávající vázán učinit veškeré kroky k řádnému splnění objednávky. Kupující je předložením objednávky vázán objednané zboží nebo služby odebrat a uhradit. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Dokumenty: IČO, DIČ, Živnostenský list, ( pouze u velkoobchodních odběratelů)

U velkoobchodních odběratelů bude po zaregistrování a zaslání e-mailem všech Vašich údajů ( IČ, DIČ, adresa firmy,) na adresu kusyn.jalika@volny.cz umožněn přístup na velkoobchodní ceny. Po zaslání těchto Vašich údajů Vás budeme kontaktovat e-mailem , že Vám byl přístup umožněn. Po přihlášení se Vám tyto velkoobchodní ceny zobrazí.

3. Vyřízení objednávky a dodávky

Objednávky zasíláme smluvní přepravní službou : Českou pošto nebo Geis CZ s.r.o. pro balíkovou službu nebo naší vlastní přepravou , o odeslání zboží budete informováni SMS zprávou nebo e-mailovou zprávou. V případě paletového odběru je našim smluvním přepravcem : GEIS CZ s.r.o. nebo naše vlastní doprava. Vyúčtování dopravy a balného bude počítáno dle aktuálního ceníku v sekci doprava. Zboží, které je skladem, expedujeme do 5 - 7 pracovních dnů od přijetí objednávky.Veškeré zboží můžete také zakoupit přímo v našem obchodě po telefonické dohodě. Nejen že takto nemusíte platit za dopravu , ale také Vám můžeme nabídnout slevu 5% při nákupu nad 15 000 Kč. V případě chybějícího zboží společnost svicky-Kusyn.cz vždy kontaktuje zákazníka a snaží se vyjít vstříc nabídnutím jiného produktu. Společně se zbožím obdrží kupující daňový doklad. Převzetím zboží a potvrzením příjmu daňového dokladu stvrzuje kupující souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.Na zboží v akci se již další sleva nedá uplatnit. Slevy se nesčítají.


4
. Doprava

Ceny dopravného : Česká pošta(balík do ruky)

Do 35cm: 129 Kč
Do 50cm : 159 Kč
Do 100cm :220 Kč

Do 240 cm :360 Kč


Doběrečné: (Dobírka)
K dopravnému vždy připočítáváme částku 50Kč.

Tabulka cen dopravného a doběrečného je uvedena s DPH.

Paletové ceny :

Pro naše velkoobchodní zákazníky na požádání připravíme individuální speciální paletové ceny.

Nepřevzetí zásilky objednatelem

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku nebo převodem z bankovního účtu zákazníkem převzata , bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží tj. poštovné (doprava k Vám)a balné ve výši částky, která je naúčtována ve faktuře dle hmotnosti balíků. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a cenovými náklady na odeslání zboží .


5. Ceny a platební podmínky
Prodávající je oprávněn kdykoliv, zejména při výrazných změnách kursu měny, změnit ceny uvedené v ceníku nebo v jiných podkladech. Kupující má právo kdykoliv odstoupit od objednávky z důvodů zvýšení ceny oproti potvrzené objednávce a to až do doby převzetí zboží. Jiné nároky jsou oboustranně vyloučeny. Ceny a fakturační doklady jsou uváděny včetně i bez DPH. Kupující, kteří jsou plátci DPH si mohou nárokovat odpočet DPH. U stálých registrovaných zákazníků možno dohodnout individuální podmínky. V případě opakovaného opoždění platby má prodávající právo objednávku odmítnout.

Platba

V našem internetovém obchodě nabízíme tyto platební varianty:
1) Dobírka - klasický způsob platby prostřednictvím přepravní služby, cenu zboží zaplatíte až při jeho převzetí pracovníkovi přepravy


2) Platba převodem - zboží uhradíte příkazem k úhradě na základě podkladů, které obdržíte automaticky po vytvoření objednávky. V tomto případě může trvat připsání prostředků na náš účet až 3 pracovní dny. Platí se předem, po zaplacení obdržíte zboží.

3) Hotově – při dodání naší dopravou nebo osobním odběru v maloobchodní prodejně Hlučín, Školní 12

6. Záruky, reklamace a odstoupení od smlouvy


Na veškerý sortiment dodávaný prodávajícím se vztahují plně zákonné záruční lhůty a podmínky. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku,
v případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu. - kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tato sleva lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu
- v případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat

Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Dopravu reklamovaného zboží si zajišťuje kupující sám na své vlastní náklady do naší provozovny. Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratším možném termínu, nejpozději však v zákonné lhůtě. Jiné nároky kupujícího nad rámec Občanského, resp. Obchodního zákoníku, jsou vyloučeny. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu
kusyn.jalika@volny.cz nebo písemně.
Při odstoupení je však vždy nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na své vlastní náklady do provozovny prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného a nepoškozeného zboží. Zboží musí být vždy originálně zabaleno v neporušeném stavu a zboží nesmí být používáno.
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část pouze za vrácené zboží.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení nepoužitého a nepoškozeného zboží v originál obalu..
Vrácena částka Vám bude zaslána na Váš účet zpět a bude odpovídající jeho kupní ceně , která bude snížena o prokazatelné náklady na poštovné a balné. Vrácené zboží zaslané nám na dobírku
nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.


Odstoupení od smlouvy
- odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000
- zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet jako fyzická osoba (nepodnikatel)
- při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží bez dopravného, náklady na vrácení zboží hradí kupující
- při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží
- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu, (adresa provozovny)

7. Závěrečná ustanovení
V neuvedených případech se řídí vztahy kupujícího a prodávajícího platným zněním Obchodního zákoníku v případě kupujících, kteří jednají při plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, a Občanským zákoníkem v případě kupujících, kteří nejednají při plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

8.Ochrana osobních dat

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterými jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení našich zásilek ke koncovému zákazníkovi (klientovi).

Údaje o nákupech budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru www.svicky-kusyn.cz.

Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěny na serveru společnosti, které nejsou využívány žádným jiným subjektem. Na přání našeho zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje z objednávky a uchová je pouze pro potřebu účetnictví, tj. dle zákonač.563/1991 Sb.

Změna uložených osobních dat je možná na základě e-mailového nebo telefonického vyžádání kupujícího u prodavajícího. Veškerá uložená osobní  data kupujícího lze na vyžádání u prodávajícího smazat z databáze.

Veškeré ustanovení obchodních podmínek a reklamační řád nejsou v rozporu se zákony ČR .ADRESA PROVOZOVNY
Oto Kusýn
Školní 12

748 01 Hlučín